Безбедностa при работа на технолошкиte системи во рек во функција на зголемена доверливост