MAVImplant: on-line eszköz a kisvállalkozásoknak a munkahelyek megtervezéséhez 3D-ben

From OSHWiki
Jump to: navigation, search


Pierre Canetto, Jacques Marsot, Institut national de recherche et de sécurité (INRS), Franciaország

Magyarra fordította: dr. Bélley Zsófia

Lektorálta : dr. Kudász Ferenc, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

Összefoglalás

A mikrovállalkozásokat megcélzó stratégiai terveire tekintettel az INRS (a francia biztonsági kutatóintézet) egy új on-line eszközt fejlesztett ki. A MAVImplant munkahelyek virtuális makettjének megszerkesztésére használható. A célközönség megnyerése arra alapul, hogy javasolnak egy olyan önállóan kezelhető eszközt, ami igen nagy segítséget nyújtana a mikrovállalkozás illetékesei számára olyan kritikus helyzetekben, mint például a jövő termelését érintő nagyberuházások.

A felhasználók szabadon csatlakozhatnak ehhez az internetes applikációhoz, és itt megszerkeszthetik a jövőbeni munkahelyük 3D makettjét. A felhasználókat lépésről lépésre végigvezetik a tervezésben. A szoftver a projekt minden állomásán információkat ad és segítséget nyújt a munkahelyi egészséggel és -biztonsággal kapcsolatban, mint a munkahelyek és munkakörülmények megtervezésére vonatkozó helyes gyakorlatok. Az, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos szempontok a projekt folyamatában felvetésre kerülnek, elősegíti, hogy a kockázatokat már kialakulásukkor meg lehessen előzni.

A kitűzött célközönség, azaz a mikrovállalkozások megnyerése céljából az új eszköznek több, szakmaspecifikus változatát is elkészítették: ezek figyelembe veszik az adott ágazatra jellemző eszközöket, tevékenységeket és szabályokat. A fenti elemeket szakmai és munkavédelmi szakértőkből álló munkacsoportok jelölték ki.

Az új eszközzel dolgozóknak nyújtott segítség egyszerűen alkalmazható, használata nem kötelező. Gyakorlati példák és referenciák elérhetőek. Mindezek megkönnyítik az eszköz önálló alkalmazását.

A modell különböző vizualizációs eszközeit a „virtuális valóság” fogalma ihlette, mindez lehetővé teszi a jövőbeni munkahely saját igények szerinti kialakítását. A szoftver interaktív: a felhasználó információkat visz be és 3D tárgyakat illeszt a modellbe, majd ezen tevékenységek számítógépes üzeneteket generálnak, amelyek segítik a továbbhaladást. Az online eszköz lehetővé teszi, hogy a mikrovállalkozás vezetője megvitassa a projektjét a különböző érintett szereplőkkel: a jövőbeni felhasználókkal, az építésszel, és az érintett szakértőkkel. A projekten való együttműködést speciális eszközök segítik: „üzenet matricák” modellbe beragasztásának lehetősége („post-it”), megjegyzések hozzáadása a tárgyakhoz, a modell megosztása a felhasználók között. A projekt specifikációit összefoglaló jelentés írásbeli támogatást nyújt a változtatásokhoz. A megelőzést a következőképpen veszi figyelembe: a berendezések jellemzői és helyigénye, az anyagáram és a közlekedési útvonalak megfelelő kialakítása, illetve felhívja a figyelmet az olyan kockázatokra, amelyek a munkaterület célszerű kialakításával elkerülhetőek.

A MAVImplant kipróbálása két kísérleti ágazatban történt: pékség-cukrászat és autójavítás. A fenti két terültről kapott visszajelzések kielemzése alapján megkezdődött az eszköz adaptálása más szakmákhoz is.

A munkaterület kialakítása: kritikus pillanat a mikrovállalkozások számára

Egy új munkaterület építése, vagy egy már meglévő felújítása a mikrovállalkozás vezetőjének kiemelt jelentőségű feladatai közé tartozik.[1] Az anyagi ráfordítás jelentős. Ez az a pillanat, amikor a mikrovállakozás vezetője megalkotja a jövőbeli termelőeszközeit, mely meghatározza a gyártási teljesítményt: mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. A helyiség meghatározza a dolgozók környezetét és munkakörülményeit. A mikrovállalkozásoknál a termelési egység gyakran nagyon közel van az értékesítési helyhez, ezáltal a cég arculatát közvetlenül mutatja az ügyfelek számára.

A mikrovállalkozás vezetőjének nem áll rendelkezésre minden, hogy az ilyen kihívásokkal szembesülve hajtsa végre a projektet. Kétségkívül messze nincs annyi tapasztalata, mint egy kivitelezőnek. Gyakran nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel az építészet, a jogszabályok területén vagy akár egy projekt követésében. Ezért támaszkodik egy projektmenedzserre, aki többnyire építész. Azonban az ő esetében is hiányosak az ismeretek az ágazatra vonatkozó szabályok és a projekt speciális igényeit illetően. Szakmai tevékenysége kevés lehetőséget biztosít a projektmenedzsernek arra, hogy összegyűjtse ezen információkat és frissen tartsa tudását. Ami a foglalkozási megbetegedések és kockázatok megelőzését illeti: ezek gyakran kevéssé ismertek és a tervezés végére vannak hagyva.

Itt jelenik meg a következők folyamatok összehangolásának szükségessége: menedzsment (a helyiség létrehozásának a projektje), a megelőzés (a munkahelyi egészség és biztonság jó gyakorlatainak alkalmazása), valamint a párbeszéd (a mikrovállalkozás vezetője és az építész között). Egy olyan eszköz, amely megfelel ezen három célkitűzésnek különösen jól alkalmazható a mikrovállalkozások tervezett céljának megvalósításához.[2]

Az alkalmazás használata teljes értelmet nyer a projekt folyamán: kezdve már a helyiség és a munka folyamatának tervezése kapcsán végzett első igényfelméréstől. Ez a korai megközelítés lehetővé teszi, hogy előzetesen meghatározzák a projekt alapvető pontjait, s nagyon előnyös a mikrovállalkozásoknál felmerülő kérdések kezelésében. Gyakorlatilag a kockázatok helyi kezelését segíti elő, amelyről ismert, hogy hatékonyabb és kevésbé költséges, mint a gyakran alkalmazott (utólagos) korrekciós intézkedések.[3][4]

Számítógépes modellező eszköz

1. ábra: a MAVImplant eszköz lehetővé teszi a jövőbeli munkahely 3D virtuális modelljének felépítését, a felhasználó egymást követő lépésekkel vezérli a folyamatot (a képernyő felső sávja)

Az INRS által végzett tanulmány lehetővé tette a fent meghatározott célkitűzéseket sikeresen teljesítő eszköz meghatározását.[5] Egy prototípust hoztak létre és felhasználhatóságát validálták.[6] Ezután elkészült a MAVImplant („virtuális elrendezés modell”) nevű ipari termék.

Ez egy webes felületen elérhető szoftver: a mesteremberek és építészek egyaránt otthonosan mozognak az Interneten.[7] A program lehetővé teszi a munkahely 3D modelljének virtuális megépítését. A rendszer úgy épül fel, hogy biztosítva legyen a projekt irányított előrehaladása. A felhasználót támogató funkciók segítenek a terek elrendezésében, a berendezések és a kezelőszemélyek elhelyezésében, továbbá tanácsokat ad a munkahelyek és munkakörülmények megtervezésére és a munkavédelem helyes gyakorlataival kapcsolatban. Az alkalmazás összefoglaló jelentést készít a projektmenedzser számára. (1. ábra)

Felhasználó lehet a mikrovállalkozás illetékese – vagy akár az összes, a projektben érintett személy, de csak azok, akik azt „mesterségükből kifolyólag” kezelik.

A mikrovállalkozások céljaihoz való alkalmazkodás szempontjából az eszköz főbb jellemzői: személyre szabhatóság, könnyű használat, a projekthez alakítás, az eszköz interaktivitása, együttműködés a folyamat során.

Az eszköz szakmákhoz adaptálása

Ahhoz, hogy elérjük a mikrovállalkozások célközönségét szükséges a program testre szabása, különös tekintettel a felhasználó szakmájára és munkakörülményeire.[8] Ezért úgy döntöttek, hogy a MAVImplantot az egyes szakmák igényeihez igazítják: (pl.: szálláshely-szolgáltatás, cukrászda-pékség, asztalos,…). A termék „kibontakoztatása” ezért az egyes célterületekre jellemző, differenciált alkalmazásokon alapul.

A szakmai hálózatok a fenti folyamattal való összekötése kulcsfontosságú a sikerhez vezető úton.[9] Éppen ezért, minden egyes szakma esetében együttműködést alakítottak ki az őket képviselő testületekkel. Ezen partnerek minden munkacsoportba be lettek vonva és ők határozták meg azon tanácsokat, eszközöket és szakmaspecifikus szabályokat, melyek végül a szoftverbe kerültek. A partnerek feladata továbbá a termék terjesztése és a felhasználás támogatása.

Egyszerű és önálló felhasználás

2. ábra: A modell a 3D tárgyak számítógépes könyvtárból történő kiválasztásával és behelyezésével épül fel (alsó sáv).

A felhasználót a szoftver a modell építési folyamatában segíti, vezeti. A következő tervezési szakaszokat javasolják: a munkaterületek elhelyezése, az épület elrendezése, a munkafolyamatok integrálása, a közlekedési utak elrendezése… A felhasználó lépésről lépésre építi fel a makettet a saját szakmájára jellemző 3D-s tárgyak beillesztésével. (2. ábra)

Emellett a MAVImplant segítséget nyújt „figyelmeztető” ablakok formájában a szükséges időpontokban. Ha úgy ítéli meg az eszközt használó, hogy projektje már megfelelő, akkor abból egy jelentés készíthető, az általa kiválasztott látványtervekkel. Az így létrehozott dokumentum egy afféle „igénylista”, s ezt az építész is kezelni tudja.

Az Internet használata egyszerű és azonnali hozzáférést biztosít a szoftverhez. A kezdeti ismerkedés megkönnyítése érdekében javasolt a „látogató” módban történő felhasználás, amelyhez nem szükséges előzetes regisztráció. Az eszköz használata önállóan kivitelezhető, nem igényel előzetes képzést. Az úgynevezett akció gombokra kattintva súgó buborékokat érhetünk el, ez egy online súgó rendszer, amely a szoftverbe van beépítve. A funkciók használata ráérzés alapján is jól elsajátítható. A grafikus felhasználói felületek a 3D web alkalmazásoknál bevett gyakorlatot követik.

Építsünk saját projektet!

3. ábra: Megjelenítés „szubjektív bejárás” módban
4. ábra: A kezelő „kényelmi” látószögének ábrázolása

A kivitelezők legfőbb nehézsége a nem létező munkakörnyezet megjelenítése absztrakt ábrák segítségével: többnyire vázlatok vagy tervek alapján. Ez az oka annak is, hogy készülnek még néha karton makettek. A 3D-s digitális ábrázolás lehetővé teszi a munkakörnyezet „közvetlen” megjelenítését. Mivel korai szakaszban megvalósítható, ezért könnyen be lehet illeszteni a módosításokat és a javasolt változtatásokat. A MAVImplant lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy magukénak érezzék a projektet a 3D-s digitális megjelenítés (nagyítás, látószögváltás) használatával, még akkor is, ha később visszatérnek majd a klasszikus „terv” típusú 2D-s ábrázolásához. A videójátékokból ismert klasszikus „szubjektív bejárás” megjelenítési mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy „belemerüljön” a modellbe, és így egyúttal a jövőbeni munkakörnyezetbe (3. ábra).

A felhasználó egy ismerős világban találja magát: a 3D tárgyak élethűen vannak megjelenítve, méreteik módosíthatók, hogy megfeleljenek a ténylegesen telepített berendezéseknek. A szubjektív megközelítési mód a jövőbeli kezelőszemélyzet szemszögéből is érzékelhető: embermodellek helyezhetőek a jelenetbe és 3D-ben szimulálható, hogy mit látnak a tevékenységük során (szabványos látószögek, figyelembe véve a szem és a fej mozgását). (4. ábra)

A járművek (motoros járművek, kézi emelő kocsik, stb.) maketten belüli közlekedését szimuláló, egyszerűsített eszköz segít az utakat és a közlekedési területeket figyelembe venni.

Egy interaktív eszköz

A felhasználó bevonódását a maketten végzett tevékenységei, illetve a program által adott javaslatok és útmutatások következtében kialakuló kölcsönhatások biztosítják.

A szoftverbe való belépéskor a javasolt lépések sorrendje a felhasználó által kiválasztott projekt típusától függ. Egy régi épület átépítése esetén az első lépés az épület elrendezésének megadása lesz, míg új építés esetén a munkaterületek elhelyezése az első feladat.

Az egyes objektumok tervrajzba illesztését követően kapcsolódó üzenetek jelennek meg: telepítési, összecsatlakoztatási tanácsok... Néhány művelet olyan riasztásokat generál, melyek intézkedést igényelnek: figyelmeztet, ha egy berendezés már foglalt munkaterületre kerülne, a tetőszinten a leesés elleni kollektív védelemre hívja fel a figyelmet.

A felhasználó és a szoftver között kapcsolat azonnali, közvetlenül látható a maketten: az objektumok változtatása (méretek módosítása, elmozdítás…) azonnal megjelenik a modellben, az üzenetek és a riasztások közvetlenül a látványban ugranak fel.

A projekt megosztása

A munkahelyek és munkakörülmények sikeres megtervezése általában, és munkavédelmi szempontból különösen, az érintett személyek korai és az egész munkafolyamatot felölelő részvételén alapul.[10][11]

A MAVImplant funkciói megkönnyítik az ilyen kommunikációt az érintett felek között. A modell egy üzenőmatrica (post-it) funkciót kínál fel a projektre vonatkozó megjegyzések napról-napra történő nyomon követésére. A közös megbeszélések után megjegyzéseket lehet hozzáadni az egyes tárgyakhoz, amelyek ezután megjelennek a jelentésben. A projekt szétágaztatható több verzióra (pl.: különböző alváltozatok), amelyeket a kiválasztott felhasználók az interneten oszthatnak meg egymással. A jelentés lehetővé teszi a projekt egyéni igények szerinti nyomon követését: ez lesz a kivitelező és a projektmenedzser közötti információ cserék alapvető színhelye.

A megelőzés figyelembevétele

Természetesen az eszköz működésénél az INRS számára egy kifejezetten lényeges pont a prevenciós kérdések figyelembe vétele. Mindez úgy történik, hogy segítse a felhasználót: nem jelent semmilyen megszorítást a modellépítésben, és választ ad cégvezető igényeire, aki amúgy felelős az adott kérdésekért. A szoftver egy olyan konkrét projekt megvalósítási utat javasol, amely elősegíti a megelőző intézkedések integrációját. Például a munkahelyek és munkakörülmények megtervezésének gyakorlatában kulcsfontosságú elem a munkavégzés területeinek (úgynevezett „szektorok”) elhelyezését szolgáló lépés beillesztése; és ez a gyakorlat sajnos még mindig kevéssé elterjedt.

A terek és a közlekedés szervezése szintén lényeges pont a leesési, az anyagkezelésekkel, továbbá a hely(zet)változtatással kapcsolatos kockázatok megelőzésében. A térkezelést úgy építették bele a programba, hogy lehetőség van tereket lefoglalni a berendezésekhez való szabad hozzáféréshez, kezeléshez, illetve tárolás céljára. Az alkalmazás ugrópontok formájában olyan eszközöket javasol, melyek segítik megjeleníteni a terek és az eljárások megszervezését, és ezáltal optimalizálni az anyagáramot, az elmozdulásokat és az egymással nem összeegyeztethető zónák közelségét (l. robbanásveszélyes területek elkülönítése).

A fent említett figyelmeztető és tanácsadó üzenetek közvetlenül a felhasználó tevékenységét segítik elő. Ezeket az üzeneteket az épületre jellemző elemek (egyenetlenségek, gödrök,…) és a közlekedési útvonalak elrendezése (kereszteződési területek helyreállítása) hívhatja elő. Ezen üzenetek a berendezésekkel kapcsolatos kockázatokra (pl.: zaj, szennyező anyagok, stb.) is kiterjednek, mihelyt azok biztonságosan kezelhetőek lehetnek a helyiségek elrendezését érintő intézkedésekkel.

Összegzés

A specifikus kockázatbecslő eszközök létrehozása lehetővé tette a megelőzés gyakorlatának bevezetését a kisvállalkozások számára.[12] Ennek a gyakorlatnak a kifejlesztése támogatja azt az aktuális szemléletet, miszerint az eszközöknek, újításoknak globálisabb formában elérhetőeknek kell lenniük.[2] Az INRS azt a stratégiát követi, hogy a kritikus pillanatban megfelelő eszközt adjon a vállalat illetékesének kezébe, melynek segítségével lehetővé válik a munkahelyi egészség és biztonság helyes gyakorlatának „természetes” integrációja. Mindezeket a munkahely-tervező szoftverre alkalmazva, a MAVImplantot a szakmai szervezetek is jól fogadták. Az eszköznek a mikrovállalkozások igényeihez való igazításához, szükség volt a program műszaki tartalmába illeszteni a kultúrájukhoz kapcsolódó igényeiket, az önálló felhasználásra, gördülékeny párbeszédre és terméktámogatásra való szükségletekkel kombinálva. Az első két szakma, mellyel a szoftvert elindították a pékség-cukrászat és gépjárművek karbantartása és javítása volt. Ezen szakmák szakmai szervezeteivel való együttműködése lehetővé tette a termék bevezetését. A felhasználási visszajelzések elemzése felveti az eszköz újabb szakmai területekre vonatkozó üzleti alkalmazásának lehetőségét és fejlesztési utakra ad iránymutatást.

Hivatkozások

 1. Création de lieux de travail. Une démarche intégrant la santé et la sécurité. 10 points clés pour un projet réussi. INRS ED 6096, 2e édition, juillet 2014, 7 p
 2. 2.0 2.1 LEGG S.J., OLSEN K.B., LAIRD I.S., HASLE P. - Managing Safety in Small and Medium Enterprises. Safety Science (Special Issue), 2014, 71, pp. 189-298, ISSN 0925-7535
 3. Conception des lieux et des situations de travail : la prévention profite de l’anticipation. Travail et Sécurité, n° 711, novembre 2010, pp. 14-33
 4. The state of the national initiative on prevention through design. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication, May 2014, No. 2014-123
 5. GARDEUX F. - Une aide logicielle pour la conception / (re)amenagement de locaux et de situations de travail. 12ème Colloque National AIP PRIMECA, Le Mont Dore, 29 mars-1er avril 2011
 6. GARDEUX F., MARSOT J. - A 3-D interactive software tool to help VSEs/SMEs integrate risk prevention in workplace design projects. Safety Science, 2014, 62, pp. 214-220
 7. Les artisans, les architectes et l’innovation, Enquêtes CAPEB & CNOA - Batiactu 2012
 8. LAINE P. - Prevention Strategy in SMEs. 19th World congress on Safety & Health at Work, Istanbul, 11-15 September 2011
 9. CANETTO P., MARSOT J. - MAVImplant, une aide à la conception des lieux de travail pour les TPE. Hygiène et sécurité du travail, 1er trimestre 2014, 234, pp. 33-35
 10. POPESCU P. & al. Incorporating Health & Safety in Design-Building Teams (The UK and Global Perspective). 19th World congress on Safety & Health at Work, Istanbul, 11-15 September 2011
 11. DELACROIX B., BIOCHE A., FRANÇOIS M. - Le travail dans la performance globale - application à la conception d’un centre de tri de déchets, INRS, 46ème congrès international de la société d’ergonomie de langue française, Paris, 2011
 12. MALENFER M. - Evaluer les risques professionnels dans les TPE : les atouts du numérique, Hygiène et sécurité du travail, 1er trimestre 2014, 234, pp. 25-30

Contributors

Ferenc