Property:OSHA 06001C

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

(OSHA 00001A-05761B-06001C) National Authorities

bg 
Национални институции
cs 
Národní orgány
da 
nationale myndigheder
de 
Nationale Behörde
el 
εθνικές αρχές
es 
autoridades nacionales
et 
Riigi ametiasutused
fi 
Kansalliset viranomaiset
fr 
autorités nationales
hr 
Nacionalna tijela
hu 
Nemzeti hatóságok
is 
Landsyfirvöld
it 
autorità nazionali
lt 
Nacionalinės valdžios institucijos
lv 
Nacionālās izpildvaras iestādes
mt 
Awtoritajiet Nazzjonali
nl 
nationale autoriteiten/instanties
no 
Nasjonale myndigheter
pl 
Władze krajowe
pt 
Autoridades nacionais
ro 
Autorităţi naţionale
sh 
National Authorities
sk 
národné úrady
sl 
Nacionalni organi
sv 
nationella myndigheter
tr 
National AuthoritiesOSHA 05761B

Showing 20 pages using this property.

Showing 1 related entity.

O